หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
จนท.สถาบันวิจัยฯประชุมเชิงปฏิบัติการ NRPM
วันที่ ๑๙/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๘๕๗ ครั้ง

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดปรีชา โชติญฺโญ และพระสุนัย  อภิปญฺโญ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การนำข้อมูลการวิจัยเข้าระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัย" ณ.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายกและสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม  เช่น  ศ.ดร.อานนท์  บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,นายชอบวิทย์ ลับไพรี รองเลขาธิการฯ, นายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์ ผู้อำนวยการภารกิจมาตรฐานระบบบริหารงานวิจัย  เป็นต้น และมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 160 ท่าน การประชุมเน้นการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานเข้าระบบ NRPM ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยชาติต่อไป

แหล่งข่าว : พระสุนัย  อภิปญฺโญเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : NRPM-pro-active1.zip
แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕