หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ MCU E-Learning .ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารเทศ ชั้น ๕ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๒/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๖๕๕ ครั้ง

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาระบบ E-Learning สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย ดังปรากฏ URL http://elearning.mcu.ac.th ตามความทราบแล้ว นั้น

        ในการนี้ เพื่อให้การใช้ระบบ MCU E-Learning ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงเรียน/เจริญพรมาเพื่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ MCU E-Learning ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ ๕ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยขอให้กรอกแบบฟอร์ม พร้อมส่งมาที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางโทรสารที่ ๐-๒๖๒๓-๕๓๖๖หรือที่อีเมล์ webmaster@mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕