หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะ
วันที่ ๒๓/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๙๗๐ ครั้ง
           อสมท: เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ และ ผศ.ดร.ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสืบสานปณิธานพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) โดยมีนายวสันต์  ภัยหลีกลี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เจ้าคณะภาค ๑๗ นอกจากนี้ ยังมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นายอำเภอศีนครินทร์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
      โครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินการสืบสานปณิธานประกอบด้วย การสร้างอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา การดำเนินการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทะ) ที่จังหวัดพัทลุง และโครงการพระธรรมทายาท วัดชลประทานรังสฤษฏ์  ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนคือ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทะ) ซึ่งได้ดำเนินการประกอบพิธีลงเสาเอกเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และได้ดำเนินการระดมทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมี องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย อสมท และวัดชลประทานรังสฤษฎ์ เป็นแกนหลักดำเนินการ และจะดำเนินการระดมทุนโดยจัดทอดกฐินสามัคคีที่วัดบ้านนา จังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในด้านอุโบสถกลางน้ำ ขณะนี้ ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า ๗๐% และในวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยจะประกอบพิธีเปิด ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบการดำเนินการโครงการสืบสานปณิธานดังกล่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕