หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร. แนะนำการใช้ระบบ e-Learning การสอนออนไลน์ ครั้งแรก
วันที่ ๒๘/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๘๘๓ ครั้ง
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแนะนำการสอนออนไลน์ ครั้งแรก ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ โดยมีรองวิชาการเป็นประธานเปิดงาน วิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยุธยา โดยมีรถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา ๐๗.๓๐ น. ไปเช้า-กลับเย็น ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจแจ้งความจำนงค์ คือ ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และอีกหลายท่าน
          ระบบ e-Learning คือระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พัฒนาโครงสร้างเมนูต่างๆ เช่น หลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน สาขาที่เปิดสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การเพิ่มเนื้อหาวิชา โดยมีอาจารย์เป็นเจ้าของรายวิชาทำหน้าที่อนุญาตให้นิสิต หรือผู้สนใจเข้ามาศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ http://www.mcu.ac.th/site/elearning.php
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒ ๒๒๖-๖๐๒๗-๘
 เสนอข่าวโดย พระมหาศรีนทต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.mcu.ac.th/site/elearning.php
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕