หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัย งปม.๕๒
วันที่ ๐๑/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๙๙๗ ครั้ง

           ตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงปม.๕๒ ไปยังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ แล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้กำหนดประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยงปม.๕๒   ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

         จึงขอเรียน/เจริญพรบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอโครงการวิจัยงปม.๕๒ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัยในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน (รายนามดังเอกสารแนบท้ายนี้)

        ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  โทรศัทพ์/โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๓๓๙๘,๐๘๑-๗๗๘-๒๕๓๘ (ภายใน ๑๒๑)หรือ E-mail: budrsin@mcu.ac.th.,

แหล่งข่าว สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.

 เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Name_52.pdf
แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕