หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ยืนยันประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลกพร้อมเจริญพุทธมนต์เพื่อสันติสุข
วันที่ ๑๑/๐๙/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๓๕๔ ครั้ง

        พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวว่า ตามที่ในการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี 2550 ได้มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพเพื่อจัดทั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยมีสำนักงานเลขาธิการใหญ่อยู่ที่ มจร. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาตินั้น ในวันที่ 13-15 ก.ย. นี้จะมีการจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ ที่มจร.  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นครั้งแรก โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน จาก 29 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆลงนามความร่วมมือกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ในส่วน มจร. จะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจากประเทศฮังการี โดยทางฮังการี ต้องการให้ มจร.ไปเปิดสอนระดับปริญญาเอกให้ ขณะเดียวกันยังมีการประชุมกลุ่มย่อยทางวิชาการ พร้อมทั้งจะมีการประชุมคณะกรรมการการจัดประชุมชาวพุทธโลกเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2552 เพื่อหาประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมด้วย ทั้งนี้สำหรับพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 13 ก.ย. นั้น จะมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน และมีการปาฐกถาพิเศษ “คุณูปการของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจริยธรรมในสังคมไทย” จากนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีด้วย
               พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่าอีกว่า "การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ จะมีการพูดถึงประเด็น พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ ซึ่งจะมีผู้นำชาวพุทธ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา จาก 115 มหาวิทยาลัย 29 ประเทศทั่วโลกเข้ามาร่วมประชุมนั้น ผู้นำชาวพุทธจากชาติต่างๆได้สอบถามถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย และแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังยืนยันที่จะเข้ามาร่วมประชุมแน่นอน ทั้งยังแจ้งมาอีกว่าผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาประชุมนั้นจะมาร่วมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในประเทศไทยด้วย เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ทั้งยังได้รับการไว้วางใจจากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกด้วย ดังนั้นการมีภาพความรุนแรงออกไปทั่วโลกจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม โดยจะมีการร่วมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบในเวลา 13.00น. วันที่ 13 ก.ย. ที่อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา"


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว   

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕