หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ ประกอบพิธีมอบปริญญากิตติมศักดิ์ภิกษุณีเกาหลีใต้
วันที่ ๑๑/๐๙/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๗๑๙ ครั้ง

              เมืองปูซาน เกาหลีใต้ :  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2551  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปยังเมืองภูซาน  ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อประกอบพิธีมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขา Buddhist Studies    แก่  ภิกษุณี ดร. เมียงซอง  เจ้าสำนักอุนมูน ประธานสภาภิกษุณีแห่งประเทศเกาหลีใต้     นิกายโชเก ซึ่งเป็นนิกายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้   ภิกษุณี ดร. เมียงซอง มุ่งจัดการศึกษาให้กับภิกษุณีในประเทศเกาหลีใต้ โดยตั้งวิทยาลัยสงฆ์สำหรับภิกษุณีเรียกว่าอุนมูน โดยเปิดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยภิกษุณีนี้ประมาณ 300 รูป ทั้งนี้ ได้ประกอบพิธีมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในอุโบสถ  เป็นหอกลางของวัด 

      พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวว่า การมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนสตรีที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา และให้กำลังใจในการทำงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่าวัดอุนมูน  ซึ่งมี ดร.เมียนซอง เป็นผู้จัดการศึกษาสำหรับสตรี ที่บวชเป็นภิกษุณี ซึ่งเมื่อได้รับการศึกษาแล้วก็จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไป อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาของไทยและพระพุทธศาสนาในเกาหลีใต้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผผยแผ่/ข่าว 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕