หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ เตรียมเปิดปริญญาโท ที่เกาหลีใต้
วันที่ ๑๗/๐๙/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๓๑๗ ครั้ง

    เมืองปูซาน เกาหลีใต้: เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2551   พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ        สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ซึ่งมาเปิดสาขาอยู่ที่นี่  เกือบ 10 ปี มาแล้ว    เพื่อให้ชาวเกาหลีใต้ได้ศึกษาหลักสูตรองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยศึกษาเป็นภาษาเกาหลี   มี ดร. เหอ เป็นผู้อำนวยการ   ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการศึกษาต่อไป หลังจากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ไปร่วม พิธีรับเบญจศีลหรือ ศีล 5  หรือปัญจศีละ  ซึ่งชาวเกาหลีใต้จะสมาทาน  ปัญจะศีละ หรือศีล 5 อย่างเป็นทางการ  โดยกำหนดว่าจะรักษาด้วยความเคร่งครัด เมื่อสมาทานแล้ว พระมหายานก็นำธูปไปจี้ตามแขน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า รับเบญจศีลแล้ว  ถ้าวันใดจะละเมิดศีล ก็ดูแขนตัวเองว่า มีรอยจุดแล้ว  ต้องรักษาศีล  อย่าละเมิดศีล ซึ่งเป็นแบบอย่างของการสมาทานศีล 5 ของชาวเกาหลีใต้ที่ปฏิบัติมาแต่โบราณ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ / ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕