หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
116 มหาวิทยาลัยทั่วโลกลงนามความร่วมมือการสอนพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๗/๐๙/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๓๕๓ ครั้ง

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวถึงผลการลงนามความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา จำนวน 116 แห่ง ในงานประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ว่า การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 30 ประเทศทั่วโลกที่มีการเปิดสอนวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเข้าร่วมงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษาในไทยด้วย
      “มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ มีการลงนามเพื่อการทำงานร่วมกันในสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และบันทึกข้อตกลงร่วม 116 สถาบัน นอกจากนี้ยังมีการแยกบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย โดยสรุปการลงนามแบ่งได้เป็น 4  มติ คือ 
    1. มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ทั้ง 116 สถาบันลงนามการทำงานร่วมกันของสมาคมฯ ใน 3 เรื่อง ได้แก่
    1.1ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ เช่น หลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ต้องมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยของฆราวาสทั่วไป รวมทั้งศึกษาแนวทางการรักษาเอกลักษณ์ทางวิชาการพระพุทธศาสนา และเสรีภาพทางวิชาการโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการในการดูแลการทำงานดังกล่าว
    1.2 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นคนกลางกำหนดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมมือกันทำงานวิจัยและร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งความร่วมมือในการเสนอผลงานและการบริหาร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดงานประชุมวิชาการดังที่เกิดในครั้งนี้ โดยการประชุมวิชาการนานาชาติ จะเกิดขึ้นอีกครั้งในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2552 โดยสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติเป็นผู้จัดงาน
     1.3 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานมาจากหลากหลายประเทศ ทำให้ประเทศที่มีควมพร้อมในทุกๆ ด้านให้ความช่วยเหลือประเทศที่ขาดแคลนด้านกองทุนในการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ที่ประชุมเห็นควรให้มีการตั้งกองทุนกลางช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีคณะกรรมการในการระดมทุน 
     2. ลงนามด้านการวิจัยและการเรียนการสอนประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยหลัก คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่สอนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอีก 25 มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาในประเทศไทย
     3. มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ไทย กัมพูชา  ลาว พม่า และเวียดนาม โดย 10 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของ 5 ประเทศ ในการทำการศึกษาวิจัย จัดประชุม และจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยจัดตั้งเป็น สมาคมการศึกษาพระพุทธศาสนาลุ่มแม่น้ำโขง เป็นการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเดียวกันในการทำงานร่วมกัน
      4. เป็นการลงนามระดับทวิภาคี ระหว่างมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย กับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศบราซิล และระหว่างมหาวิทยาลัยนาลันทาประเทศบราซิล กับสถาบันพระพุทธศาสนา โซไมยะแห่งมหาวิทยาลัย บอมเบย์ ประเทศอินเดีย” พระธรรมโกศาจารย์กล่าวเพิ่มเติมว่า
         จากการจัดงานประชุมทางวิชาการฯในครั้งนี้มีการลงนามทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มเล็กๆ ระหว่างประเทศมากขึ้น เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งยังประหยัดเงินและเวลา ในการทำงานอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์และบันทึกหน้าใหม่ของการพัฒนาการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของโลก ซึ่งคณะผู้เข้าร่วมประชุมต่างมีความหวังให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้รับการศึกษาพระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับอานิสงส์จากนักวิชาการ นักปราชญ์ ราชบัณฑิตและ ผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างมิติใหม่ของการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕