หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ จับมือ บ.มีเดียสแตนดาร์ดมอบการ์ตูนพุทธประวัติ ๓๐๐ ชุด ให้ สพฐ.
วันที่ ๐๒/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๑๔๙๕ ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด  ได้จัดโครงการ สื่อคุณธรรมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยสร้างภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง พระพุทธเจ้า ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ  ทั้งนี้ การสร้างภาพยนตร์การ์ตูนดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นฝ่ายตรวจสอบเนื้อหาให้ตรงตามพระไตรปิฎก ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าว ได้ออกฉายตามโรงภาพยนตร์แล้ว และเพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด จึงได้ประกอบพิธีมอบหนังสือ วีซีดีและดีวีดี การ์ตูนพระพุทธเจ้า ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓๐๐ โรงเรียน  โดยมีผศ.ดร.ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนทั่วประเทศนั้น มีไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ โรงเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายให้ครบ หากประสงค์ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการมอบหนังสือ วีซีดีและดีวีดีการ์ตูนพระพุทธเจ้าให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ ติดต่อได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๕๖ ๑๓๖๖-๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนสื่อนี้แก่โรงเรียน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕