หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร ถือฤกษ์เดือนตุลาคม ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ ๐๙/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๒๑๒๘ ครั้ง

        วังน้อย: เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑   พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดี มจร ได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีย้ายสถานที่ทำงานจากวัดมหาธาตุ ไปที่แห่งใหม่ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ซึ่งได้ประกอบพิธีสักการะพระพุทธโสธรเป็นอันดับแรก จากนั้นได้นำคณะเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและประกอบพิธีถวายสักการะและเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาเพื่อความเป็นสิริมงคล และได้ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ได้อาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อพระสงฆ์ทรงสมณสักดิ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ได้ประกอบพิธีเปิดห้องสำนักงานอธิการบดีแล้วฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหาร ซึ่งการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานครั้งนี้นับเป็นวันเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
           สำหรับอาคารที่ตั้งส่วนงานต่างๆ นั้นประกอบด้วย กองกลาง, กองแผนงาน,กองกิจการนิสิต,กองวิชาการ, สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม,รองอธิการบดีฝ่ายบริการ,รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต,รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี,สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ส่วนงาน และสถานบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารไอที), คณะ ๕ คณะ, กองทะเบียนนิสิต,กองกิจการนิสิต บางส่วน สำนักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม, ฝ่ายธรรมวิจัย ตั้งอยู่ที่อาคารหอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก และอาคารวรรณิศร, มหาจุฬาบรรณาคาร ตั้งอยู่ที่อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร, พระนิสิตพักอาคารหอพักพระนิสิต
           ส่วนสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุ ยังสามารถติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ได้ตามปกติ โดยปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๐-๐๐๐ ถึง ๕, โทรสาร ๐๓๕-๒๔๐-๐๐๖

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าวเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=removeOffice
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕