หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคี
วันที่ ๐๓/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๑๘๕ ครั้ง
     โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรและเนกขัมมจาริณี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ(ย่อ)
๐๗.๐๐ น.    พิธีปลงผมนาค และแต่งชุดขาว
๐๘.๓๐ น.    พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี
๐๙.๓๐ น.     พิธีทำขวัญนาค
๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น.    พิธีบรรพชาสามเณรและเนกขัมมจาริณี
๑๕.๐๐ น.    สามเณรและเนกขัมมจาริณี เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ตลอดโครงการ
สถานที่บริจาค
ห้อง ๑๐๘ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
หรือ
บริจาคโอนผ่านทาง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๕๕-๒-๐๖๐๗๗-๒ ชื่อบัญชี โครงการบวชสามเณรฯ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สถานที่ติดต่อ
ห้อง ๑๐๘ มจร วัดมหาธาตุ โทร. ๐-๒๒๒๒-๑๘๖๙

แหล่งข่าว : โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕