หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารทหารไทย(ใหม่)
วันที่ ๑๐/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๐๑๕๑ ครั้ง
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านธนาคารทหารไทย  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๑
1.รับใบแจ้งการชำระเงินที่กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ตั้งแต่วันที่  15 – 20  ตุลาคม  2551  เวลา  13.00 – 17.00 น.  ตรวจสอบชื่อ - ฉายา-นามสกุล  รหัสประจำตัวนิสิต รายวิชา และค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย
2.นำใบแจ้งการชำระเงินไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมเงินลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่วันที่  15 – 29  ตุลาคม  2551  เวลา  09.00 – 15.00 น.
3.รับใบแจ้งการลงทะเบียนส่วนที่ 1  คืนจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร  โดยใบแจ้งการลงทะเบียนต้องมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและประทับตราธนาคารเรียบร้อยแล้ว
4.เก็บใบแจ้งการลงทะเบียนส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน เมื่อกองทะเบียนและวัดผลเรียกตรวจสอบการลงทะเบียน

(เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร)
 หมายเหตุ  ถ้ามีความสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่
1. กองทะเบียนและวัดผล  วัดมหาธาตุ     โทรศัพท์/โทรสาร  0-2221-8891 
2. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์
   โทรศัพท์ 0-2225-8186-8 โทรสาร 0-2225-8188


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : rigisterbank.doc
แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕