หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยเถรวาทโลก (ATBU)
วันที่ ๒๘/๐๑/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๒๐๙ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยเถรวาทโลก (ATBU: The Association of Theravada Buddhist Universities) ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสมาคม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศน์ มี พระ ดร.อชิน ญาณิสสระ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยเถรวาทโลก และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีตะกู ประเทศสหภาพพม่า เป็นประธานที่ประชุม มีพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นรองประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเตรียมการจัดประชุมวิชาการสมาคมระหว่างวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีตะกู เมือสะเกรียง ประเทศสหภาพพม่า โดยใช้ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการประชุม โดยได้เสนอให้อาราธนา/เชิญผู้เข้าประชุมจากประเทศไทยจำนวนที่มากกว่าประเทศอื่นๆในการประชุมครั้งนี้ ได้อาราธนา/เชิญนักวิชาการและนักวิจัยเสนอบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาบาลีอักษรโรมัน ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.Pariyatti and patipatti-Dhamma in Theravada countries;2. Pali literature sine the 19th century;3. Engaged Buddhism; 4. Monasticism and Theravada Buddhism. ผู้สนใจเสนอบทความให้เสนอได้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕