หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มีพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั้งพระพรหมโมลีเป็นศาสตาจารย์พิเศษ
วันที่ ๐๓/๐๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๕๗๙ ครั้ง

    พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ป.ธ.๙,M.A.,Ph.Dรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ก่อตั้งสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆสสถาบันเพื่อการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการพระพุทธศาสนาชั้นสูง ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ดังนี้

     ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๔๐ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒ ง  ๗ มกราคม ๒๕๕๒  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ

      มีพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั้ง พระพรหมโมลี (สมศํกดิ์ อุปสโม) ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

       ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  ชวรัตน์ ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี

        จึงแจ้งให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษยานุศิษย์ร่วมมุทิตาโดยทั่วกัน


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕