หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บริษัทฯ นี โอ ไลฟ์ ตั้งทุนวิจัย ๕๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๑/๐๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๐๗๕ ครั้ง
 เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คุณนพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคุณรัชนี มหานิยม ประธานกรรมการบริษัทนีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมคณะ ได้ถวายเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย โดยมีศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
  คุณนพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท กล่าวว่า "เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้มีโอกาสพบกับพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยคำแนะนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์เวช บรรณกรกูล ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ มีความซื้อสัตย์สุจริต มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะการทำธุรกิจ เน้นการมีงานทำ มีรายได้พอเพียง ภายใต้แนวคิด "ขอต้อนรับท่านสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า" และตนได้แจ้งความจำนงส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย"
 แหล่งข่าว สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕