หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร ร่วมประชุมนานาชาติผู้นำพระพุทธศาสนาและศาสนฮินดู กรุงพนมเปญ กัมพูชา
วันที่ ๑๖/๐๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๓๒๑๙ ครั้ง

        กรุงพนมเปญ กัมพูชา, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒: พระธรรมโกศาจารย์,  ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปร่วมประชุมนานาชาติผู้นำพระพุทธศาสนาและศาสนฮินดู จัดโดยรัฐบาลและคณะสงฆ์ของประเทศกัมพูชา ซึ่งในฝ่ายพระพุทธศาสนา มีสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ แห่งมหานิกาย และสมเด็จพระสังฆราช บัวครี่ แห่งธรรมยุตินิกาย เป็นประธานให้การต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุม ในฝ่ายของศาสนาฮินดูมีท่านสวามี  สรัสสวติ ประธานอาจาริยสภาของศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย เป็นผู้นำ โดยมีนักบวชนิกายต่างๆ ของศาสนาฮินดูเข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในด้านผู้ประสานงานการจัดการประชุมคือกลุ่มสตรีผู้ทำงานเพื่อสันติภาพโลก มีคุณเดน่า  เมอเรี่ยม จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ITRI ของประเทศญี่ปุ่น การจัดประชุมครั้งนี้ที่ประเทศกัมพูชาเนื่องจากประเทศนี้มีพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูอยู่ร่วมกันมานานกว่าพันปี โดยเฉพาะสัญลักษณ์ในธงชาติของประเทศกัมพูชานั้นมีภาพนครวัดซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าของฮินดูคือพระวิษณุ ต่อมานครวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นอารามของพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันของอารยธรรมฮินดูและอารยธรรมพุทธ
       "ในการร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนฮินดู  ทั้งนี้ ในปัจจุบันสงครามเย็นได้หมดไปแล้วแต่มีสงครามที่เกิดขึ้นเพราะอุดมการณ์ทางศาสนา โดยอ้างศาสนามารบกัน อ้างศาสนามาเป็นเหตุแห่งความแบ่งแยก ซึ่งถ้าผู้นำทางศาสนามีส่วนของการยุยงส่งเสริมให้ศาสนิกของตนเองด้วยแล้ว ยิ่งก่อให้เกิดความเลวร้ายยิ่งขึ้น การประชุมครั้งนี้ ต่างมีความคาดหวังว่า จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ช่วยลดความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อผู้นำศาสนาก็หวังสันติภาพและคำสอนก็เน้นเรื่องสันติภาพ ในด้านศาสนิกก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ พระพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่มีที่มาจากประเทศเดียวกัน คือมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียเหมือนกัน มีศาสนิกที่นับถือศาสนาทั้งสองรวมกันแล้วมากกว่า ๑,๕๐๐ ล้านคน การมาประชุมร่วมกันนี้ ก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะสร้างสันติภาพที่ถาวรขึ้นมาได้ โดยให้เริ่มสร้างสันติภาพจากภายในไปสู่ภายนอก ประเด็นที่สองของการแลกเปลี่ยนกันคือเรื่องการชักจูงศาสนิกของศาสนาอื่นให้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาของตนโดยอาศัยเงินหรือการหว่านล้อม หรือการโจมตีในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง และพูดถึงประเด็นของการนำศาสนาให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ โดยอาศัยการศึกษาและการบริการสังคม" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว
       ในวันเดียวกัน คณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ากราบถวานสักการะสมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา ฝ่ายมหานิกายเพื่ออาราธนาเข้าร่วมพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์ ได้ฝากข้อห่วงใยมาถึงประชาชนชาวไทย ในเรื่องความสมานสามัคคีกัน โดยไม่อยากให้เป็นเช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาในประวัติศาสตร์ ที่มีการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย ขอให้ศึกษาความเป็นมาของประเทศกัมพูชาเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นเครื่องระลึกและเตือนสติชาวไทยให้มีความสมัคสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕