หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พุทธศาสนิกชน ๗๐ ประเทศ ชุมนุมใหญ่"วันวิสาขบูชาโลก"
วันที่ ๒๔/๐๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๗๖๙ ครั้ง
  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า คณะกรรมการการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ได้ประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๒  ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มติที่สำคัญคือ วันจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สถานที่เปิดงานที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม การประชุมวิชาการ มจร วังน้อย  และปิดประชุมที่สำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยขณะนี้มีประเทศตอบรับเข้าร่วมกว่า ๗๐ ประเทศ
  หัวข้อประชุมสำคัญ "การเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ"  ๓ กลุ่มคือ ๑.พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของโลก ที่มีผลกระทบไปทั่วโลก ใช้หลักธรรมทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ มาแก้ปัญหาอย่างไร เชิญนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาและนักวิชาการมาคุยกัน ๒.พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤตด้านการเมืองและสันติภาพ ดังที่ประเทศไทยเราประสบ เมื่อมีปัญหาความแตกแยก ภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาจะมาช่วยได้อย่างไร  ๓.พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องวิกฤตภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และอีก ๓ หัวข้อหลัก ต่อเนื่องจากปีก่อนๆ ได้แก่ ๑.โครงการความร่วมมือการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากลสำหรับแจกตามโรงแรมทั่วโลก ระดมนักปราชญ์มาคุยกันเรื่องนี้  ๒.เรื่องของสมาคมวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติกับภารกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการ และพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษาพุทธศาสนาทั่วโลก และเรื่องที่ ๓. คือความร่วมมือทางเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดพระพุทธศาสนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/khaosod
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕