หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี
วันที่ ๒๖/๐๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๙๘๗ ครั้ง
 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จฺนฺตกาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร มีรถออกจากมหาวิทยาลัย วังน้อย วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
 ประวัติสังเขป พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี เป็นพระมหาเถรมีคุณูประการต่อมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ ประเทศชาติบ้านเมือง นามเดิม ทองเจือ นามสกุล สายเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๕๑ ณ ปากคลองบางเขน  กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของรองอมาตย์ตรี ขุนศุภผลภาษี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี ๒๔๖๗ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์  อุปสมบท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อปี ๒๔๗๒ สำเร็จเปรียญธรรม 6 ประโยค, ปี ๒๔๗๗ เป็นพระครูวิจิตรธรรมคุณ ปี ๒๔๘๙ เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ชั้นราช และชั้นเทพ ในราชทินนาม  พระจินดากรมุนี ปี ๒๔๙๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระธรรมจินดาภรณ์ ปี ๒๕๑๕ เป็นพระมหารัชชมังคลาจารย์ ปี ๒๕๑๖ เป็นพระพุทธพจนวราภรณ์ และปี ๒๕๓๒  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนาม สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี
  ในการนี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และร่วมบริจาคสมทบตามกำลังศรัทธา รวบรวมแล้วส่งกลับ กองกลาง (ห้อง ๑๐๒) สำนักงานอธิการบดี  วังน้อย อยุธยา ภายในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น. ส่วนผู้จะเดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศล รถออกจาก มจร วังน้อย เวลา ๑๗.๐๐ น.
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกลาง (ฝ่ายพัสดุ) โทร ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙ ต่อ ๘๐๓๙, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๓๙ ในวัน เวลา ทำการของมหาวิทยาลัย
 แหล่งข่าว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕