หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แจ้งตารางการประชุมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๙/๐๓/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๓๖๙ ครั้ง

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้กำหนดปฏิทินจัดประชุมงานวิจัยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อติดตามประเมินผลงานวิจัยประจำปี จึงแจ้งมายังนักวิจัยทุกรูป/คน เตรียมอุปกรณ์ และข้อมูลที่จำเป็น พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังต่อไปนี้ (สถานที่จัดประชุมคือ มจร.วังน้อย อยุธยา)

           ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๐-๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

           ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๒๒

           ครั้งที่ ๓  วันศุกร์ที่ ๒๔ - ๒๗  กรกฏาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒

           ครั้งที่ ๔  วันศุกร์ที่ ๒๑ - ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒

           ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๕-๒๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

           ครั้งที่ ๖ วันเสาร์ที่ ๗ - ๑๐  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒

           ครั้งที่ ๗  วันพุธที่ ๒๔ - ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

           ครั้งที่ ๘  วันศุกร์ที่ ๘ - ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ห้อง ๒๐๗ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์  โทร. ๐๒ - ๒๒๖ - ๓๓๙๘


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕