หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้ารับการอบรมเรื่อง"การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๖/๐๓/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๑๙๓ ครั้ง
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาโท/เอก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่  ๒๓-๒๕  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร   อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน ๖๐ ท่าน เท่านั้น
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาชาติ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘ ถึง ๙๙ ภายใน ๘๐๙๘,๘๐๙๙ ในวัน เวลา ทำการของมหาวิทยาลัย
 ดูรายละเอียดที่ ไฟน์เอกสารแนบ Workshop_IABU
 แหล่ง กองวิชาการ
 ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Workshop_IABU.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕