หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สรุปยอดบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/เซเว้นอีเลฟเว้นทั่วประเทศ
วันที่ ๑๗/๐๓/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๘๔๓ ครั้ง
                 เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ฝ่ายธรรมวิจัย (โดยพระมหาสุภกัณฑ์) เจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลฯ  ได้สรุปยอดเงินบริจาคค่าภัตตาหารเพลของพระภิกษุ-สามเณร (ยอดบริจาคผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส หรือ เซเว่น อีเลฟ เว่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน ๗๗,๐๙๔.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ตามสถิติ ดังนี้ เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๓๙,๖๙๐.๐๐  บาท พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำนวน ๕,๗๒๑.๐๐ บาท ธันวาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๖,๐๖๕.๐๐ บาท มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖,๖๐๐.๐๐ บาท และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จำนวน ๑๙,๐๑๘.๐๐ บาท

                  การบริจาคค่าภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบัน ปี ๒๕๕๑ มีพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๖๐๐ รูป และปี ๒๕๕๒ จะเพิ่มเป็น ๑,๒๐๐ รูป ซึ่งเป็นพระนิสิตของมหาวิทยาลัยจากในและต่างประเทศมาศึกษาเล่าเรียนวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก และมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ถวายความสะดวกในเรื่องภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกพุทธศาสนิกชนที่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกจะมาทำบุญที่มหาวิทยาลัยได้ จึงได้เปิดบริการผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส หรือ เซเว่น อีเลฟ เว่น ทุกสาขา ทั่วประเทศ

                  ผู้มีจิตถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร สามารถบริจาคผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส หรือ เซเว่น อีเลฟ เว่น ทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อรายการ  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง จำนวนเงินที่บริจาค และเลขหมายโทรศัพท์ ณ จุดที่บริจาค เพื่อสะดวกให้เจ้าหน้าที่ มจร. ประสานงานเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรต่อไป 

                 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธรรมวิจัย โทร ๐๒-๒๒๑-๔๙๕๙, ๐๒-๒๒๒-๒๘๓๕ ต่อ ๑๑๑๕, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๘๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.

                 แหล่งข่าว ฝ่ายธรรมวิจัย
                 เสนอข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวนการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕