หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มทร.ธัญญบุรี
วันที่ ๒๐/๐๓/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๓๔๗ ครั้ง

        วังน้อย: ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒, พระธรรมโกศาจารย์  ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการลงนามดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความร่วมมือเกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัย จัดทำหลักสูตรพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ร่วมให้บริการวิชาการเพื่อสังคม การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการ การให้บริการระหว่างห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมอาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ ให้ความร่วมมือในการระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ซึ่งทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีจะมีการให้คำปรึกษาและพัฒนาแผนในการร่วมมือกันในทุกวิธีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
         "การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโดยเฉพาะแต่ละมหาวทยาลัยต่างก็มีความโดดเด่นและความชำนาญเฉพาะทาง ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นการช่วยกันพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมทุกด้าน มีความเป็นเอกภาพและคุณภาพพร้อมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนิสิตให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นต่อไป" พระธรรมโกศาจารย์ อธิการดบี มจร กล่าว

           ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว/ภาพเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : MOU_RAJAMONGKORN2009.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕