หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร. ยืนยันใช้หอประชุมพุทธมณฑลเป็นสถานที่ประกอบพิธีประสาทปริญญา
วันที่ ๒๐/๐๓/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๙๔๑ ครั้ง

             เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดวันเวลาและสถานที่ประกอบพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒   ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   

             ตามกำหนดการดังนี้
                   วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เช้า-บ่าย  สัมมนาทางวิชาการ
                   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒  เช้า- บ่าย พิธีซ้อมรับปริญญา      
                   วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒  พิธีประสาทปริญญา 
              ทั้งนี้ขอให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ตรวจสอบผลการสำเร็จการศึกษาและแจ้งความจำนงค์เข้ารับปริญญาบัตร ณ คณะ,วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์,ห้องเรียน ที่สำเร็จการศึกษา, กองทะเบียนและวัดผล ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทะเบียนและวัดผล โทร ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙,๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗,๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐-๕ ต่อ ๑๑๐๕ ในวัน เวลา ทำการของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ..         พระภิกษุผู้บริหาร พระคณาจารย์ พระเจ้าหน้าที่และพระบัณฑิต ห่มดองรัดอก
                          พระอาจารย์ฆราวาสสวมชุดครุย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕