หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปีการศึกษา '๕๑
วันที่ ๑๕/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๕๓๕ ครั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๑ นี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโท-เอก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อตามบัญชีด้านล่างนี้ (คลิกดูรายชื่อ)
http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1823
http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1832 
ผู้มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา ให้มาชำระค่าขึ้นทะเบียนปริญญาและค่าธรรมเนียมเข้าพิธีรับปริญญา ที่กองทะเบียนและวัดผล ห้องมุขตะวันตก อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น.เว้นวันพระ/วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามรายการดังนี้
๑. ระดับปริญญาเอก
     -ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา          ๒,๕๐๐  บาท (รวมค่าธรรมเนียมเข้าพิธีรับปริญญา)
๒. ระดับปริญญาโท  รหัส   ๔๕ xx - ๔๘ xx xx xxxx  (รวมหลักสูตรนานาชาติ)
     -ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา           ๘๐๐  บาท (รวมค่าทรานสคริปต์ไทย-อังกฤษชุดแรก)
     -ค่าธรรมเนียมเข้าพิธีรับปริญญา   ๔๐๐   บาท
                                     รวม     ๑,๒๐๐ บาท 
๓. ระดับปริญญาโท  
รหัส    ๔๙ xx xx xxxx ...
     -ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา          ๑,๐๐๐  บาท (รวมค่าทรานสคริปต์ไทย-อังกฤษชุดแรก)
     -ค่าธรรมเนียมเข้าพิธีรับปริญญา   ๔๐๐   บาท
                                     รวม     ๑,๔๐๐ บาท
  *ผู้ที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าพิธีประสาทปริญญาได้ให้ชำระเฉพาะรายการแรก

  *ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากบัณฑิตวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต ที่ขึ้นทะเบียนปริญญาและลงทะเบียนเข้าพิธีเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าพิธีซ้อมในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพุทธมณฑล โดยให้รายงานตัวที่หน้าหอประชุมตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ที่ไม่ได้เข้าพิธีซ้อม จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าพิธีในวันรับจริง ไม่ว่ากรณีใดๆ.แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕