หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กรรมาธิการศาสนาฯ ถวายรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแด่พระธรรมโกศาจารย์
วันที่ ๒๔/๐๔/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๐๕๒๕ ครั้ง
 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ พุทธคุณูปการ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑.วัชรเกียรติคุณ  ๒.กาญจนเกียนติคุณ ๓.รัชตเกียรติคุณ ทั้งนี้ใน
  ระดับวัชรเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลคือ
  ๑.พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน
 ๒.พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรส
 ๓.พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
 ๔.พระเทพวิยาคม หรือหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
 ๕.พระราชภาวนาวิสุทธ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) วัดพระธรรมกาย
 ระดับกาญจนเกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ
 ๑ .พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ๒.พระเทพเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร
 ๓.พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
 ๔.พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว
 ๕.พระราชรัตนรังษี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
 ๖.พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย
  นอกจากนี้ ยังมีองค์กรและบุคคลในอาชีพต่างๆได้รับรางวัลในระดับนี้ด้วย อาทิ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือ สรพงษ์ ชาตรี เป็นต้น
 สำหรับรางวัลระดับรัชตเกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ
 ๑.พระราชวิจิตรปฏิภาณ หรือเจ้าคุณพิพิธ วัดสุทัศนเทพวราราม
 ๒.พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส  
 ๓.พระศรีญาณโสภณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 ๔.พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือว.วชิรเมธี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 ๕.พระอาจารย์สนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน
 และยังมีองค์กร บุคคลสำคัญที่ได้รับรางวัลในระดับนี้ด้วย อาทิ แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นายชิน ฝ้ายเทศ หรือชินกรไกรลาศ นางเตือนใจ สุจริตกุล หรือดาวใจ ไพจิตร นางสิภาภัสส์ ภักดีดำรงฤทธิ์ หรือสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นต้น
  ทั้งนี้ สำหรับโล่เกียรติคุณ "พุทธคุณูปการ" จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อมอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมาธิการศาสนาฯ ได้ถวายโล่ดังกล่าวให้กับกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ทุกรูปแล้ว
 แหล่งข่าว ไทยรัฐ ฉบับวันที่ วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/1233
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕