หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ตั้ง"สภาสากลวิสาขบูชาโลก" หนุนไทยศูนย์กลางพุทธศาสนา
วันที่ ๐๑/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๓๐๒ ครั้ง

      เมื่อวันที่ 30 เมษายน พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ออกใบอนุญาตการจัดตั้งสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกให้กับ มจร.แล้ว โดยสำนักงานของสมาคมจะตั้งอยู่ที่ มจร. วิทยาเขตวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก เพื่อกระตุ้นให้องค์กรพุทธศาสนาทำงานร่วมกัน และให้บรรลุตามเป้าหมายของสหประชาชาติ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธ และทำหน้าที่จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน รวมทั้งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนมติของที่ประชุมวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมเกี่ยวข้องกับด้านศาสนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาวพุทธ นอกจากนี้ การจัดตั้งสมาคมดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของโลกให้เป็นรูปธรรม และนานาชาติให้การยอมรับ

ที่มา:  มติชนรายวันวันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11374 หน้า 22

ข้อมูล/ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu04010552§ionid=0107&day=2009-05-01
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕