หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมนานาชาติ
วันที่ ๐๒/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๗๐๒ ครั้ง

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมนานาชาติ

เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 ตามกำหนดการดังนี้
 เวลา ๑๐.๔๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรันต์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปยังหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 เวลา ๑๑.๐๐ น. - เสด็จ ถึงหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางขวา) (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
   - พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน์   รองนายกรัฐมนตรี
     นายชนินทร์  บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
     นายชัยยุทธ  ศรีจำนง  อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗
     พลตรีอุทิศ  สุนทร  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
     พลตำรวจโท ถวิล  สุรเชฏฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗
     นางจุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
     นายกนก  แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
     และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้ารับเสด็จ
   -  เสด็จเข้าสู่หอประชุมพุทธมณฑล
   -  เสด็จขึ้นสู่เวทีที่ประทับ
   -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
   -  ทรงกราบ (ประทับยืน/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
   - ประทับพระเก้าอี้
   -  พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
   -  ทรงมีพระดำรัสเปิดการประชุม (เมื่อพระดำรัสจบ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
   -  เสร็จไปทรงประเคนของที่ระลึกแด่ประมุขสงฆ์แต่ละประเทศ (จำนวน ๒๘ รูป)
   -  เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ (ประทับยืน/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
   -  เสด็จออกจากเวทีที่ประทับ
   -  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ประมุขสงฆ์แต่ละประเทศที่มาร่วมประชุม จำนวน ๓๕ ประเทศ ถวายของที่ระลึก
   -  เสด็จออกจากหอประชุม ไปยังรถยนต์ที่นั่ง
   -  เสด็จถึงรถยนต์ที่นั่ง (ประทับยืน/วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย)
   -  เสด็จประทับรถยนต์ที่นั่ง
   -  เสด็จกลับวังศุโขทัย
  การแต่งกาย - ราชองครักษ์  เครื่องแบบชุดปกติขาว
    - ข้าราชการในพระองค์ เครื่องแบบชุดปกติขาว
    - ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว
 
   
 ดูสำเนากำหนดการ ที่ไฟล์แนบ
 ติดต่อสอบถามละเอียดได้ที่ โทร ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗,๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙ ต่อ ๘๐๙๘, ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘-๙
 ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : program_4552_vesak52.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕