หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมนานาชาติ วิสาขบูชาวันสำคัญของโลก
วันที่ ๐๒/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๘๗๗ ครั้ง

          วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๖๖๒ องค์การสหประชา ชาติได้รับรองให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ปรากฏในวาระการประชุมที่ ๑๗๔ ประกอบด้วยประเทศต่างๆ ดังนี้ 
            บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา ชิลี ไซปรัส เกรเนดา ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มัล ดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย เซเชลส์ สโลวะเกีย สเปน ศรีลังกา ซูรินาเม ไทย และยูเครน สนับสนุนร่างมติดังนี้ ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ซึ่งสำนักงานใหญ่และที่ทำการขององค์การสหประชาชาติจะจัดให้มีการรำลึกถึงความเหมาะสม ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรับทราบถึงความประสงค์ของที่ประชุมพุทธศาสนิกชนสากล (International Buddhist conference) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโคลัมโบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑)

          วิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๖ ของทุกปี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  พิจารณาเห็นว่าหากสำนักงานใหญ่ และที่ทำการสหประชาชาติให้การรับรองวันสำคัญดังกล่าวแล้ว ย่อมถือเป็นการยกย่องว่าพุทธศาสนาอันเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงทางจิตวิญญาณต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดช่วงระยะเวลากว่า ๒๕,๐๐๐ ปี และสืบต่อไปในอนาคตจึงมีมติให้สำนักงานใหญ่และที่ทำการของสหประชาชาติจัดให้มีการรำลึกถึงวันวิสาขบูชา อันถือเป็นวันสำคัญสากลตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ดูแลรับผิดชอบที่ทำการของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ที่ประจำการ และจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ ต่อองค์การสหประชาติ ชาวโลกยกย่องวิสาขบูชาให้มีความสำคัญเป็นวันเฉลิมฉลองของชาวพุทธทั่วโลกและพร้อมใจประกอบการบุญการกุศลอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันแห่งอัศจรรย์ ๓ ประการ ที่เกิดขึ้นในวาระเดียวกันแต่ในโอกาสต่างกันของมหาบุรุษของโลก กล่าวคือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  สำคัญประการต่อมา คือ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พาสันติภาพมาสู่โลก 

          วิสาขบูชาปีนี้ มีการจัดงาน ๓ แห่งหลัก คือ พิธีเปิดการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม, การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และการประชุมผู้นำชาวพุทธ พิธีปิดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

แหล่งข่าวสดรายวัน ฉบับ วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
เขียนข่าวโดย  ปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/khaosod
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕