หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
นายกรัฐมนตรี ร่วมงานวิสาขบูชาโลก
วันที่ ๐๒/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๘๑๘ ครั้ง
                   แหล่งข่าวเปิดเผยว่า "ตามที่ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๖๑๐๐/๑๒๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ขอสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ และเจริญพรเชิญนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ ในวันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร  นายกรัฐมนตรีได้ส่งสาร และรับกล่าวสุนทรพจน์ในวันดังกล่าว"
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เลขานุการการการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา กล่าวว่า "ปีนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ได้ขอความร่วมมือทางคณะกรรมการจัดงานแจกบัตรเข้าหอประชุมเป็นการเฉพาะ ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องมีบัตรที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น ถึงจะเข้าห้องประชุมได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีที่นั่งจำนวนจำกัด ส่วนที่หอประชุมพุทธมณฑล และมจร วังน้อย สามารถรองรับคนได้ถึง ๒๕,๐๐๐ คน อย่างไรก็ดีทางมหาวิทยาลัยจะทำการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตให้ชมตลอดงาน และหลังงานก็สามารถติดตามได้ในรูปแบบออนดีมานด้วย"
                    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙,๐๒-๒๒๒-๑๘๖๗ ต่อ ๘๐๙๘,๘๐๙๙ หรือ ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘-๙๙

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕