หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
จัดตั้ง 'สมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก' ในไทย
วันที่ ๐๒/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๒๙๔ ครั้ง
      คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว โดยจะตั้งอยู่ที่ มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ..
      วันนี้ (30 เม.ย.) พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า จากการที่ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อให้เป็นองค์กรที่คอยติดตามผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ที่เป็นมติจากที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกนั้น ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกแล้ว โดยสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก จะมีสำนักงานตั้งอยู่ ที่ มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
      สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกนั้น เพื่อกระตุ้นให้องค์กรพุทธศาสนาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ สหประชาชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความเป็นเอกภาพ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธ เพื่อจัดงานเฉลิมฉลอง ระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในฐานะเป็นวันแห่งสันติภาพของโลก เพื่อธำรงและรักษาไว้ ซึ่งความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ในมิติของวัฒนธรรม ปรัชญา และการปฏิบัติอันก่อให้เกิดประโยชน์และความผาสุกแก่มวลมนุษยชาติ และเพื่อจัดประชุม สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ สังคม และศาสนา เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิด อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับความมั่นคงของชุมชนชาวพุทธ
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดย ทีมข่าวการศึกษา 30 เมษายน 2552, 14:00 น.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/2898
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕