หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ การประชุมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ณ พุทธมณฑล
วันที่ ๐๔/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๔๐๓ ครั้ง

           สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธกว่า ๒,๐๐๐ คน เข้าร่วมประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๒ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน บรรยายกาศเริ่มต้นด้วยการแสดงวัฒนธรรมเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัยของเยาวชน ซึ่งงดงาม และความประทับใจของผู้เข้าร่วมประชุม

            สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ประทานโอวาทตอนหนึ่งใจความว่า "ในนามมหาเถรสมาคมขอแสดงความยินดีต่อที่ประชุมที่ได้มาประชุมในวันนี้ การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลไทย สิ่งที่มนุษยชาติต้องการคือการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข  ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก็เป็นเจ้าของดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาด้วย ขอให้พวกเราอยู่ด้วยร่วมกันในโลกด้วยความร่วมเย็นและอบอุ่น นอกจากที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานให้โลกมีความสงบร่วมเย็น พระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไหน จงนำความสุขสู่ประเทศนั้น ขอให้เราทั้งหลายเป็นญาติเป็นมิตรกันตลอดการนานเทอญ"

             ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "องค์การสหประชาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ ได้มีมติให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหาประชาชาติและกำหนดให้มีการเฉลิมฉลอง ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ในประเทศไทยได้กำหนดวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ พิธีเปิด ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, การสัมมนาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิธีปิดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางมาร่วมงานในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ด้วย"
               การประชุมครั้งนี้ มีผู้สื่อข่าวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก 

                ชมประมวลภาพได้ที่ http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=vesak4may
                ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. e-mail : Srithont@mcu.ac.thเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=vesak4may
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕