หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ฯพณฯ สนั่น เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าสร้างสันติสุข
วันที่ ๐๔/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๒๖๔ ครั้ง
          เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ฯพณฯ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ต่อที่ประชุมของสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ พระสังฆาธิการ และนักปราชญ์ จาก ๘๐ ประเทศ ทั่วโลก ตอนหนึ่งใจความว่า "ส่วนตัว เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักอหึงสา คือการไม่เบียดเบียนกันและกัน การเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างน้อยการรักษาศีล ๕ ข้อให้บริบูรณ์ เช่น การไม่เบียดเบียนกัน การไม่ลักทรัพย์ ไม่ละเมิดกันและกัน ไม่โกหกหลอกหลวง และงดเว้นสิ่งเสพติด ก็เพียงพอนำความสุขมาให้ได้อย่างแน่นอน"
 "ในนามรัฐบาลไทย และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ยินดีต้อนรับประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ พระเถรานุเถระ และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาทางเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาต่อมวลมนุษยชาติ "
 การประชุมครั้งนี้ โดยการสนับสนุนของมหาเถรสมาคม ภาครัฐบาล เอกชน และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก
 ชมภาพการประชุมได้ที่เว็บไซต์ มจร http://gallery.mcu.ac.th/
 ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร mail : srithont@mcu.ac.th


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕