หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประเทศไทยเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาฯ
วันที่ ๐๕/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๗๒๓ ครั้ง

                  ต่างชาติเชื่อมั่นความปลอดภัย เข้าร่วมงาน วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๒ (United Nations of Vesak,UNDV 2009) จาก ๘๐ ประเทศรวมจำนวน ๓,๐๐๐ รูป/คน  ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่ ๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับกล่าวสัมโมนียกถา โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก มีใจความสำคัญว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญมาก สำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และดับขันธปรินิพานและในโอกาสสำคัญของวันวิสาขบูชา ปีพ.ศ. ๒๕๕๒  นี้ รัฐบาลไทยได้จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรม เผยแผ่พระธรรม ซึ่งนับเป็นการบูชาที่สูงส่งยิ่ง สมกับ      “วันวิสาขบูชา”  วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ  โดยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัยและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ที่ได้ดำเนินการอาราธนาและเชิญ ประมุขสงฆ์ ผู้นำ-ชาวพุทธ นักปราชญ์ นักวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาจากนานาชาติมาร่วมจัดกิจกรรมและร่วมฉลองงานวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศไทย
              ในส่วนของรัฐบาลไทยนั้น พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในการนี้นอกจาก รองนายกฯ จะได้กล่าวถึงความสำคัญของงานและการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐบาลแล้ว ยังได้หยิบยกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน อีกทั้งสอดคล้องกับหลักทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา ของพระพุทธศาสนาที่เน้นพัฒนาชีวิตให้ครบมิติทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านศีล ด้านสมาธิและด้านปัญญา
                พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติได้กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤติการณ์ของโลกใน ๓ ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและสันติภาพผ่านการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยจำนวน ๖ กลุ่ม ได้แก่ ๑.พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา-สิ่งแวดล้อม ๒.พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ๓.พระพุทธศาสนากับการแก้วิกฤติการเมืองและพัฒนาสันติภาพ  ๔.สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติกับความร่วมมือด้านการศึกษา ๕.โครงการความร่วมมือการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากลเพื่อแจกในโรงแรมทั่วโลกและ ๖.แหล่งข้อมูลและเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ทางพระพุทธศาสนา โดยการสัมมนาทั้งหมดได้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ ๕ พ.ค. ๕๒ และในวันที่ ๖ พ.ค. ๕๒ จะมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ พร้อมกับการประกาศปฏิญญากรุงเทพ ๒๐๐๙/๒๕๕๒

       ชมประมวลภาพได้ที่ http://gallery.mcu.ac.th/
 ผู้สนใจรับชมการจัดกิจกรรมสามารถติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทาง ช่องทีเอ็นเอ็น ๒ หรือ ทรู วิชั่น ช่อง ๘ และ www.truelife.com, www.icundv.com ,www.mcu.ac.th ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๙


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕