หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ไทยเปิดงานวันวิสาขบูชาปี 52 ชี้วันสำคัญโลกให้การยอมรับ
วันที่ ๐๕/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๑๑๔ ครั้ง

.    วันที่ 4 พ.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีพิธีเปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด โดยพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระดำรัส ว่า พระพุทธศาสนามีหลักธรรมขั้นพื้นฐานคือการปฏิบัติตนให้อยู่เย็นเป็นสุขจนถึง ขั้นปรมัตถ์ คือการพ้นจากทุกข์ พระพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเพ็ญวิสาขะ ชาวพุทธจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขะเป็นอันมาก องค์การสหประชาชาติก็ยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นพุทธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆมาประชุม เพื่อทำกิจกรรมและหาทางเผยแผ่หลักธรรมให้กว้างขวางขึ้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติ หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาว่า สหประชาชาติมีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก แสดงให้เห็นว่าชาวโลกให้การยอมรับและเห็นความสำคัญ.
ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 5 พ.ค.52


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕