หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ถกวิกฤติโลกแนวพุทธ ใน...'วันวิสาขบูชา' วันแห่งสันติภาพ
วันที่ ๐๕/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๗๑๐ ครั้ง

คมชัดลึก :จากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญองค์การสหประชาชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕๔ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และให้ดำเนินกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นที่มาของงาน วันวิสาขโลก ที่พัฒนาขึ้นเป็นมิติใหม่แห่งการชุมนุมทางพระพุทธศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ ในหลากหลายสถานภาพ อันก่อให้เกิดข้อสรุปและแนวทางนโยบายปฏิบัติที่ชัดเจนโดยผู้เข้าร่วมงาน ประกอบไปด้วยผู้นำชาวพุทธ ผู้นำประเทศ นักวิชาการ และองค์กรอิสระหรือ NGO มาร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบูรณาการ และเชื่อมต่อทางด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนา ในพ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนี้ นับเป็นปีที่ ๖ โดยที่ผ่านมาได้จัดที่ประเทศไทยแล้ว ๔ ครั้ง และที่ประเทศเวียดนาม ๑ ครั้ง
    พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICUNDV) บอกว่า บทบาทของประเทศไทยในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๒ ในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การเป็นประเทศเจ้าภาพการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๒ และการเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการสมาคมสภาสากล วันวิสาขบูชาโลก (International Council of United Nations Day of Vesak) โดยมีกรรมการจากนานาประเทศเข้าร่วมประชุม
    ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยอมรับว่า เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดย ๑. ศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมทางศาสนา ๒. เนื่องจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหณ่ตั้งอยู่ในภาคพื้นเอเชีย ดังนั้น ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ประเทศไทยจึงจัดได้ว่า เป็นศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา และ ๓. ศูนย์กลางการประสานงานทางด้านพระพุทธศาสนา
   สำหรับประเทศไทย ได้มีการฉลอง วันวิสาขบูชา มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงปัจจุบัน และใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ฉลองวันอันสำคัญยิ่งนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างก็ร่วมกันเฉลิมฉลอง ทั้งอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระพุทธองค์
    ทั้งนี้ จากคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่ผ่านมา จวบถึงปัจจุบัน ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ได้มีมติให้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยพิจารณาเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตใจ ต่อมวลมนุษยชาติ  โดยให้มีการฉลอง ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาขององค์การสหประชาชาติทั่วโลก
   "ขณะที่โลกกำลังเผชิญวิกฤติการณ์อย่างแสนสาหัส ซึ่งก่อให้เกิดเสียงร้องไห้ หยาดน้ำตา ความสิ้นหวัง ภาวะความอับจนหนทาง และโอกาส ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยเป็นความหวัง เป็นพลังใจ เมื่อ ๒๕๐๐ ปีกว่ามาแล้ว  สิ่งเหล่านี้ได้รับการเยียวยาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป พวกเราจะสามารถหยิบยื่นความหวัง กำลังใจ โอกาส ความเชื่อมั่น และความรักให้แก่มวลมนุษยชาติได้อย่างไร อีกทั้งพระพุทธศาสนา ยังเป็นที่พึ่งหลักทั้งทางโลก และทางธรรม เป็นศาสนาแห่งความหวัง  เสมือนทางออก หรือทางรอด ที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติ และในขณะที่โลกกำลังเผชิญวิกฤติอย่างหนักหน่วง พระพุทธศาสนาจะช่วยเยียวยาให้โลกที่กำลังบอบช้ำอยู่นี้ ได้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เปี่ยมด้วยความรัก  และความสงบสุขอีกครั้ง" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว
    สำหรับผู้สนใจชมการสัมมนานานาชาติครั้งนี้ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง www.mcu.ac.th <http://www.mcu.ac.th> และสถานีช่อง TNN ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม WBTV วัดยานนาวา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ศกนี้ และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icundv.com

เรื่อง... "ไตรเทพ ไกรงู"
ภาพ... "ศูนย์ภาพเนชั่น"


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕