หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เวทีสัมมนาวิสาขบูชาฯ เน้นย้ำใช้หลักพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลก
วันที่ ๐๖/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๒๘๔ ครั้ง

            (5 พฤษภาคม 2552) – มจร วังน้อย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ ได้กล่าวถึงรายละเอียดและความคืบหน้าในการดำเนินงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๒ ว่า  ในวันนี้มีการจัดประชุมเรื่องพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ ของโลก โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย ตามหัวข้อที่ผู้นำชาวพุทธส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ คือ  วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองและสันติภาพ ซึ่งใช้หลักอริยสัจ ๔ เป็นตัววิเคราะห์ ปัญหา โดยนักปราชญ์ อาทิ ศ.เดวิด เจ. คาลุปาหะนะ จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาและ ศ.โรนัลด์ วาย.นากาโซเน่ นักวิชาการจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึง วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จากสหรัฐอเมริกาและกระจายไปทั่วโลกนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้
         ผู้นำชาวพุทธ และนักปราชญ์ ต่างมีความเห็นตรงกัน เกี่ยวกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ เกิดจากระบบทุนนิยม ที่มุ่งสอนให้คนเห็นแก่ตัว ขาดจริยธรรม มุ่งแสวงแต่หาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม จึงก่อให้เปิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน ผู้นำชาวพุทธ และนักปราชญ์ ต่างวิตกกังวลต่อวิกฤติทางพระพุทธศาสนาด้วย เพราะปัจจุบันผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระมีจำนวนน้อยลง จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูแล นอกจากนี้คณะสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธในแต่ละประเทศจำเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของคณะสงฆ์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำศาสนาไปเป็นเครื่องมือเพื่อหวังผลทางการเมือง และก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้ว พระพุทธศาสนาจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ
“มติจากการประชุมกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่า ฝ่ายการเมืองจะต้องไม่นำผลประชุมทางศาสนา ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเห็นว่า คณะสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศ จะต้องนำมติดังกล่าวไปแจ้งต่อผู้ฝ่ายการเมืองประเทศของตนหรือนำไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นว่า ไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองมาหาผลประโยชน์กับการศาสนา”   อธิการบดี มจร. กล่าวและว่า สำหรับการประชุมพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก ในวันที่ 6 พ.ค. ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตอบรับที่จะมาเป็นประธานปิดการประชุม และขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อชาวพุทธจากทั่วโลกด้วย”    

 พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
 “ในเรื่องการจัดทำพระไตรปิฎก จะมีการทำเนื้อหาสาระให้ครอบคลุม ๓ นิกาย มีข้อความหรือพุทธพจน์ที่จรรโลงใจ การให้กำลังใจ ปลุกลอบใจโดยจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายและแปลเป็นภาษาต่างๆ  โดยจะตั้งคณะกรรมการการทำงานขึ้นมา ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้มีการพูดคุย เสนอความคิดเห็นเรื่องสถานที่ของการจัดงานในปีต่อไป
                    ขณะนี้มีหลายประเทศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแต่เสียงส่วนใหญ่ ยังอยากให้มาจัดที่ สำนักงานสหประชาชาติที่กรุงเทพฯ ในลักษณะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในส่วนนี้จะประกาศแน่ชัดในแถลงการณ์ร่วม แต่สิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับชาวไทยทั้งประเทศ คือจากการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีเสียงชมจากผู้เข้าร่วมประชุมต่างประเทศ ถึงการเดินทางมาประเทศไทยมีความสวยงาม งดงาม มีความรู้สึกว่าเป็นเมืองพระพุทธศาสนาจริง ๆ จากที่ได้สัมผัสวัดวาอาราม วิถีชีวิตของผู้คน และความกระตือรือร้นในความร่วมมือกันจัดงาน จากหลายภาคส่วนมีผู้มาร่วมกันจำนวนมาก เหมาะสมที่เป็นประเทศผู้นำทางพระพุทธศาสนา”  พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คุณสมหมาย  สุภาษิต หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ โทร. 08-9-779-3708


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕