หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมวิสาขบูชาโลกยกสันติภาพโลก-ศก.พอเพียงเป็นวาระสำคัญ
วันที่ ๐๖/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๓๖๕ ครั้ง

      สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทักทายผู้นำชาวพุทธในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2552 

      เปิดประชุมผู้นำชาวพุทธ คึกคัก ยกปัญหาเศรษฐกิจ ความพอเพียง สันติภาพโลก เป็นวาระสำคัญ ด้านผู้จัดงานเผย ผู้นำชาวพุทธเข้าร่วมไม่ถึง 80 ประเทศ เหตุ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบาดหนัก ขณะที่ผู้นำชาวพุทธเม็กซิโกไม่หวั่นเข้าร่วมประชุม
      
       เมื่อวานนี้(4 พ.ค) ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2552 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ด้านศาสนา นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรพุทธ จำนวน 2,500 คน/รูป จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม
      
       สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมนียกถาว่า ชาวพุทธทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา จึงได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในประเทศไทย ซึ่งหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างความอบอุ่นให้แก่โลก และยอมรับว่า คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีความเป็นสากล ผู้ที่เข้าใจคำสอนก็จะสามารถเชื่อมประสานกันได้ไม่ว่า จะเป็นชนชาติใด ภาษาใด ถือว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน ไม่ใช่อยู่ร่วมกันด้วยความแก่งแย่ง และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเพราะสิ่งที่ชาวโลกอยากเห็นก็คือ ความสงบสุขร่มเย็นของโลก
      
       พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ มีพระดำรัสพิธีเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า พระพุทธศาสนามีหลักธรรมขั้นพื้นฐาน คือ การปฏิบัติตนให้อยู่เย็นเป็นสุข จนถึงขั้นปรมัตถ์ คือการพ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าพระองค์ ได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ในวันเพ็ญวิสาขะ ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธจึงได้ให้ความสำคัญกับวันวิสาขะเป็นอันมาก แม้องค์การสหประชาชาติก็ได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก แต่ประเทศไทยได้มีจารีตประเพณีการเฉลิมวันวิสาขบูชามาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ประเพณีนี้ได้รักษาสืบทอดมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน กล่าวได้ว่าประเพณีวันวิสาขบูชาในสังคมไทยได้ฝังรากลึกจนกลายเป็นวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งเชื่อว่าในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอื่นๆ ก็คงได้สืบทอดประเพณีนี้เช่นเดียวกัน จึงเป็นที่น่ายืนดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นพุทธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ มาประชุมพร้อมกันในประเทศไทย เพื่อทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกร่วมกัน
      
       ด้านพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ว่า พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ โดยเฉพาะหลักอหิงสา คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจ และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน หรือไม่อย่างน้อยหากเราสามารถรักษาศีล 5 ได้ครบก็จะเพียงพอที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขและสันติภาพ สำหรับแนวทางในการแก้วิกฤติเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน อยากให้หลายประเทศหยิบยกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างมาก
      
       พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวว่า ผู้นำชาวพุทธได้ชื่นชมประเทศไทยและแสดงความยินที่สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล สนับด้านพระพุทธศาสนาอย่างดี โดยขณะนี้มีประเทศเข้าร่วมการประชุมไม่ถึง 80 ประเทศ เนื่องจากประสบปัญหาการเดินทางภาวะไขหวัดใหญ่สายพันธุ์2009 ระบาด ทำให้หลายประเทศต้องยกเลิกการเดินทางมายังประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศแถบละตินอเมริกา ส่วนผู้นำชาวพุทธประเทศเม็กซิโก ได้เดินทางมาเข้าประชุมแล้และเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 เพราะได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากสนามบินสุวรรณภูมิมาแล้ว
 
 ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 พฤษภาคม 2552 10:07 น.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕