หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ปฏิญญากรุงเทพฯ การประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๖
วันที่ ๑๙/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๐๖๒๘ ครั้ง
                   ปฏิญญากรุงเทพฯ การประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๖  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
                     พวกเราจาก ๗๑ ประเทศและภูมิภาค ที่เข้าร่วมประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอยืนยันรับรองว่า การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะรัฐบาลไทยและมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
                    รายละเอียดในเอกสารแนบ ชื่อไฟล์ Bangkok_Declaration_2009_ICUNDV52


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Bangkok_Declaration_2009_ICUNDV52up.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕