หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุม"วิสาขะ"ผุดปฏิญญาแก้วิกฤตโลก "มาร์ค"แนะยึด"สายกลาง"ผ่านพ้นปัญหา
วันที่ ๐๗/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๔๖๙ ครั้ง
  วิสาขาบูชาโลก - สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานและกล่าวอนุโมทนากถา ในพิธีปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งมีคณะสงฆ์จากนานาประเทศเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นายกฯแนะใช้คำสอนพระพุทธเจ้า ยึดหลักสายกลางผ่านพ้นปัญหา เรียนรู้ความเมตตา อดกลั้น ให้อภัย ค้นวีรบุรุษในตัวเองหาทางออก ร่วมหนุนเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย ที่ประชุมวันวิสาขบูชาโลกออกปฏิญญากรุงเทพฯ 9 ข้อ ใช้พุทธศาสนารุกแก้วิกฤตโลก ไทย-ญี่ปุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพปี 2553
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ในงานพิธีปิดการฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่ศูนย์ประชุมสหประชา ชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ตอนหนึ่งว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าไม่ใช่เพียงแต่จะให้โอกาสในการซาบซึ้งถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้า และระลึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของการยึดหลักสายกลาง การรู้จักประมาณตน และมีความกรุณา หากนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความอดกลั้นและมีความเคารพผู้อื่น ปฏิบัติตัวโดยยึดหลักทางสายกลาง เรียนรู้ที่จะมีความเมตตากรุณา ความอดกลั้น การให้อภัยซึ่งกันและกัน ระงับความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ และจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างความสุข
 "ในขณะที่เราพยายามที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั้งการเมืองและทางสังคม งานของรัฐบาลหลากหลายประเทศในการที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆ สามารถทำได้ง่ายๆ ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พยายามมองหาตัวเอง ก่อให้เกิดสันติภาพและปัญญาในการที่จะจัดการกับปัญหาส่วนบุคคล เราสามารถที่จะค้นพบวีรบุรุษในตัวเอง เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตการณ์ค้นหาทางออก ซึ่งคนต่างๆ ทั่วโลกนั้นกำลังมองหาอยู่" นายอภิสิทธิ์กล่าว
 ขณะที่พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมงานวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลง หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ 2552 รวม 9 ข้อ ได้แก่
 1.รับรู้ถึงผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่มีสาเหตุมาจากความไร้ศีลธรรมภายในจิตใจของมนุษย์ จึงต้องเพิ่มความพยายามมากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมศีลธรรมภายในจิตใจ
 2.สนับสนุนให้มีระบบการเงินและเศรษฐกิจที่โปร่งใสและเอื้ออาทรต่อกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเร่งด่วน ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมที่สำคัญ เช่น ความซื่อสัตย์ ความเพียร ความไม่เบียดเบียน และการสงเคราะห์
 3.สนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลและธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมด้านจริยธรรมและด้านสังคม เพื่อยุติความขัดแย้งกัน พัฒนาสันติภาพ และความสามัคคีในสังคม
 4.ตระหนักถึงผลกระทบที่พฤติกรรมของมนุษย์มีต่อโลก และความจำเป็นที่จะต้องปกป้องโลกใบนี้ 5.ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหมู่สาธารณชนให้ดียิ่งขึ้น
 6.พัฒนาสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา และการตั้งกองทุนร่วมกัน
 7.ตั้งโครงการร่วมมือพัฒนาบัญชีรวมตำราด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 ซึ่งจะนำเอาแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลเท่าที่มีอยู่มารวมไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะจากภาษาที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ (ภาษาบาลี สันสกฤต จีน ทิเบต มองโกเลีย) เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้
 8.รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งเคยใช้ชื่อว่า "คณะกรรมการจัดงานนานาชาติ" และ
  9.เห็นชอบให้ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เป็นที่จัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2553 และให้ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
 แหล่งข่าว  มติชนรายวัน   วันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
 ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  e-mail  srithont@mcu.ac.th

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕