หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
วิสาขฯผู้นำพุทธประกาศปฏิญญาเน้นหลักธรรมาภิบาลแก้วิกฤติโลก
วันที่ ๐๗/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๖๓๓ ครั้ง

วิสาขฯผู้นำพุทธประกาศปฏิญญาเน้นหลักธรรมาภิบาลแก้วิกฤติโลก
สยามรัฐ – ศิลปวัฒนธรรม 6 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์การประชุมพระพุทธศาสนาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี 2552 โดยมีพระมหาเถระ ผู้นำชาวพุทธ และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนากว่า 70 ประเทศเข้าร่วม

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เรากำลังประสบภาวะวิกฤติหลายอย่าง เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคำตอบหรือทางออกสำหรับวิกฤติเหล่านี้ โดยเฉพาะหลักการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียง หลักอหิงสา ความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์สามารถใช้เป็นทางออกของวิกฤติดังกล่าวได้

พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ผลการประชุมและประกาศปฎิญญากรุงเทพในเรื่องพระพุทธศาสนากับการแก้วิกฤตการณ์ของโลก 9 ข้อ อาทิ 1. ผลกระทบของวิกฤตทั่วโลก วิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และสังคมมีสาเหตุมาจากการไร้ศีลธรรมในจิตใจของมนุษย์ จึงต้องเพิ่มการส่งเสริมศีลธรรมภายในจิตใจให้มากขึ้น จะช่วยแก้วิกฤตการณ์ของโลกได้ 2. สนับสนุนให้มีระบบการเงินและเศรษฐกิจที่โปร่งใส และเอื้ออาทรต่อกันด้วยการปลูกฝังคุณธรรม 3. สนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาล ความสามัคคีในสังคม 4.ร่วมมือกันพัฒนาตำราพระพุทธศาสนาจากภาษาบาลี สันสกฤต จีน ทิเบต มองโกเลียเป็นครั้งแรกของโลก และ 5. รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.siamrath.co.th/uifont/NewsDetail.aspx?cid=71&nid=37586
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕