หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประการศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
วันที่ ๐๙/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๗๖๖ ครั้ง
              ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2552 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2552 ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ร่วมปฐมนิเทศเปิดภาคการศึกษาวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ และรับใบรายงานตัวที่กองทะเบียนและวัดผลวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ  หมายเหตุ... ผู้ที่สอบมจร. วังน้อย รับใบรายงานตัวที่กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวมชั้น 3 โซน c สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างข่าวนี้


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : 2552.xls
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕