หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๑
วันที่ ๒๖/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๙๑๕ ครั้ง

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ แก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙ และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถระ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
       ในปีการศึกษา ๒๕๕ ที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จำนวนทั้งหมด ๑๗๗ รูป/คน คือ
        ๑. ระดับดุษฎี บัณฑิต จำนวน ๑
รูป/คน 
        ๒. ระดับมหาบัณฑิต
จำนวน ๑๖๕ รูป/คน แบ่งเป็นดังนี้
คลิกดูรายละเอียด http://www.mcu.ac.th/site/provide/load01.php?fileid=1838

บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตรในปีนี้ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ณ โอกาสนี้…เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=album165
แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕