หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ มอบหนังสือแต่งตั้งพระธรรมโกศาจาราย์ เป็นราชบัณฑิต
วันที่ ๑๙/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๙๖๗ ครั้ง
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พระธรรมโกศาจารย์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระเถรานุเถระรูปที่ ๒ ของประเทศไทย ที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว ก่อนหน้านี้ ท่านเจ้าประคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้รับการโปรดแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาศาสนศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙  ทั้งนี้ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ทรงเกียรติคุณในวิชาประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมร่วมกันของราชบัณฑิต ทุกสำนักเห็นชอบ ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงแต่งตั้ง 
                 ปัจจุบัน พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธัมมจิตโต) สิริอายุ ๕๔ พรรษา ๓๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ เป็นเจ้าคณะภาค ๒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นามเดิม ประยูร มีฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๙๘  จ.สุพรรณบุรี  อายุ ๑๑ ขวบ เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดสามจุ่น อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีพระครูศรีคณารักษ์ วัดดอนบุบผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙  เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ในฐานะนาคหลวง มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์, พระธรรมปิฎก (ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์) วัดชนะสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมธีรราชมหามุนี (ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์  จบปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาปรัชญา  สำเร็จปริญญาโท สาขาปรัชญา และปริญญาเอก สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยเดลี ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ รวมทั้งได้ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diploma in French) จากมหาวิทยาลัยเดลี
                  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ในพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ได้มอบหนังสื่อ แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 ดูคำสั่งโปรดเกล้าได้ที่ไฟล์แนบ เปิดด้วยโปรแกรม acrobat เท่านั้น
                  ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : appoint.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕