หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เริ่มแล้วการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒
วันที่ ๒๓/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๓๗๘ ครั้ง
          วันนี้ เวลา ๐๙.๓๕ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒) ประชุมวิชาการนานาชาติ  สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒  รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ  สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
  การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ หรือ International  Conference  CDAST 2009  หัวข้อ “ร่วมรู้ร่วมคิด ฝ่าวิกฤติอย่างสร้างสรรค์”  หรือ “Survival  Through  Design 2009” ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๒  ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย มจร. เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ด้วย
 ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การประชุมนานาชาติ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และด้านอื่นๆได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้เกิดแนวคิดและหลักการใหม่ๆในการร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ผ่าพ้นวิกฤติด้านต่างๆ รวมถึงเป็นเวทีในการประยุกต์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์กับศาสตร์แขนงอื่นๆ การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในและนอกวงการ รวมถึงต่างประเทศ และปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมด้วย
  ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวปาฐกถาในครั้งนี้ด้วย
           โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดผลการประชุมทางอินเตอร์ไปทั่วโลก ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ จนกว่าจะปิดประชุม 
           ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์  สมจาโร  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   คำแนะนำได้ที่  e-mail srithont@mcu.ac.th

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕