หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา
วันที่ ๐๒/๐๖/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๒๑๑ ครั้ง

ตามที่ได้มีการรับสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยคณะครุศาสตร์ มจร. เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นั้น  บัดนี้ ได้มีประกาศผลการสอบแล้ว มีผู้สอบผ่านเข้าเป็นนิสิต ภาคปกติ สำหรับพระสังฆาธิการ ๓๑ รูป ภาคพิเศษ พระภิกษุ ๒๕ คฤหัสถ์ ๑๐ คน รวมเป็นจำนวน ๖๑ รูป/คน 

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านได้โปรดดำเนินการต่อไปนี้ด้วย
1. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   วันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
2. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (.pdf)เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Addmis_EduAdmin_2552.pdf
แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕