หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
“จุรินทร์”ดึง2มหาวิทยาลัยสงฆ์ช่วยงานโครงการ3D
วันที่ ๐๓/๐๖/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๗๑๑ ครั้ง

     คมชัดลึก :เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2552 นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระธรรมโกศาจารย์ )และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ขอให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 3D ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยช่วยในส่วนของการเรียนการสอนศีลธรรมในร.ร. (Decency) เพื่อให้สามารถผลิตนักเรียนที่จบออกมามีคุณธรรมจริยธรรมตามเป้าหมายที่ต้องการ
       โดยได้มีการหารือถึงการจัดอบรมพระครูที่ทำหน้าที่สอนศีลธรรมในร.ร. เพื่อให้เข้าไปวิชาสอนทั้งในระดับขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในการกำหนดแผนจัดทำมาตรฐานการสอน โดยศธ.จะสนับสนุนในส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะได้รูปแบบภายใน 2 สัปดาห์
       นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า  ขณะนี้มีพระครูที่เคยเข้าไปสอนในร.ร.อยู่แล้วจำนวน 20,000 รูป ทั้งนี้ได้หารือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่า ควรจะต้องมีการหารือแนวทางพัฒนาร่วมกัน โดยศธ.จะสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่จะมีส่วนสำคัญดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จต่อไป
    "ปัจจุบัน ศธ.ได้ร่วมมือดำเนินการโครงการต่างๆ คือ  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ3D โดยจะนำทั้ง 3 เรื่องมาบูรณาการให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจะต้องมีการจัดทำแผนงาน รายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ ออกมาอย่างชัดเจน เช่น การจัดทำแผนเรื่องหลักสูตร การจัดตารางสอน การจัดค่ายคุณธรรม เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานและการพัฒนาผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียน สิ่งที่คิดว่าต้องเน้นเป็นพิเศษ คือ การกำหนดมาตรฐานและการพัฒนาครูและพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ซึ่งควรจะเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีมาตรฐานในการพัฒนาดีอยู่แล้ว" รมว.ศธ. กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 3 มิถุนายน 2552
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/รวบรวม

http://www.komchadluek.net/detail/20090602/15393/“จุรินทร์”ดึง2มหาวิทยาลัยสงฆ์ช่วยงานโครงการ3D.html


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕