หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ ๒๗/๐๗/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๐๙๑ ครั้ง
มหาวิทยาลัย ได้จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๒ กำหนดให้บุคลากรที่เป็นพระภิกษุเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และบุคลากรที่เป็นฆราวาสเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

:: ขอความร่วมมือ
๑. บุคลากรท่านใดที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนไข้ของโรงพยาบาลศิริราช ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในแบบแสดงเจตจำนงของมีเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ (ตามที่แจ้งแล้วนั้น)
๒. บุคลากรที่มีบัตรแล้ว ให้ถ่ายสำเนาบัตรดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด
๓. กรอบแบบใบตอบรับ (ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง)
         ทั้งนี้ ให้รวบรวมเอกสารข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ส่งไปยัง ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ หรือ ๘๐๘๕ ทุกวันทำการ

:: ข้อปฏิบัติก่อนเข้ารับการตรวจ
 ๑. งดเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิด หลังเวลา ๒๐.๐๐ น. ของคืนวันก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ถ้ากระหายน้ำ ให้ดื่มน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
๒. ในรายที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง สามารถทานยาก่อนเจาะเลือดได้
๓. ให้สวมใส่เสื้อผ้าอย่างละท่อน ควรสวมใส่เสื้อแบบติดกระดุมด้านหน้า และแขนสั้น เพื่อสะดวกในการตรวจร่างกาย


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : fsp52.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕