หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระสังฆาธิการร่วมสัมมนาวิชาการ อธิการบดี มจร. ชี้ ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะปรับตัวช้า
วันที่ ๒๘/๐๗/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๔๘๗ ครั้ง

มจร.วังน้อย เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการบริหารการศึกษาในทศวรรษหน้า” ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พระครูสุตกิจบริหาร คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่า พุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตเข้าศึกษาทั้งหมด 4 รุ่น สำหรับปีการศึกษา 2552 นี้ มีนิสิตพระภิกษุและคฤหัสถ์ จำนวน 35 รูป/คน และมีนิสิตที่เป็นพระสังฆาธิการเข้าศึกษา จำนวน 31 รูป รวมทั้งสิ้น 159 รูป/คน
                นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารการศึกษาให้แก่นิสิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องนำแนวคิดหลักการที่ชัดเจนไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาประเทศในทุกด้าน  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเสนอบทความแก่คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดทางวิชาการกับอาจารย์และนิสิต 
                พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษว่า การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯแต่เดิมนั้นที่ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุ ยังไม่มีการปรับแผนการบริหารการศึกษาให้ทันต่อการศึกษาของทางโลก ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯจึงได้เริ่มจัดทำแผนการศึกษา ได้รับการยกฐานะเข้าสังกัดกับระบบการศึกษาของทางราชการอย่างเป็นทางการ และมีการเสนอแผนเพื่อรับงบประมาณจากทางรัฐบาลตลอดมา 
                อธิการบดี มจร. กล่าวตอนหนึ่งว่า ผู้บริหารการศึกษาควรรู้จักการปรับแผนบริหารให้สอดคล้องกับวิทยาการทางการศึกษาของโลกที่ก้าวหน้าไปไกล และเราควรปรับตัวไปทางไหนอย่างไร จึงขอแนะนำหลักการบริหาร 3 ข้อ คือ 1.จักขุมา คือมองการณ์ไกล 2. วิธโร คือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. นิสัยสัมปันนะ คือนิสัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเราต้องมองไปข้างหน้าให้ไกล ให้มองว่าทิศทางการศึกษาในทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร ทิศทางการศึกษาของชาติได้ขยายให้ทุกคนได้เรียนฟรี 12 ปี คือได้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับ ป.1 – ป.6 จาก ม.1 – ม.6 รวมแล้ว 12 ปี เราต้องกลับมาคิดว่าต่อไปจะมีใครเข้ามาบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อไม่มีสามเณรนักเรียนในสายสามัญ ต่อไปเราก็จะไม่มีพระภิกษุเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษา ถึงมีก็น้อยมาก ในอานาคตมหาวิทยาลัยฯก็จะอาจจะต้องปรับแผนไปเปิดรับนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์มากขึ้น
    “ขอฝากทุกท่านไว้ว่า เหตุที่ไดโนเสาร์ต้องสูญพันธุ์ไปจากโลก ก็เนื่องจากมันปรับตัวช้า ตัวมันใหญ่กว่าช้าง 5-10 เท่า แต่สมองมันเล็กนิดเดียว ประสาทก็สั่งการช้า ถ้ามันถูกฟันที่หาง กว่าประสาทจะรายงานไปถึงสมองก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่าเกิดบาดเจ็บที่หาง พอเกิดลาวาไหลมาจากภูเขาไฟ กว่ามันจะรู้ตัวมันก็ถูกความร้อนจากลาวาเผาผลาญเสียแล้ว ฉะนั้น สัตว์ที่ปรับตัวได้ไว สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ สัตว์จำพวกนี้เท่านั้นที่สามารถดำรงพันธุ์อยู่กับโลกใบนี้ได้” อธิการบดี มจร. กล่าว     

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕