หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก แบบ ๑.๑ ครั้งที่ ๑ ภาค ๑/๕๒
วันที่ ๐๕/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๕๐๖ ครั้ง

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ (Public hearing) สำหรับดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร แบบ ๑.๑ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง "A comparative Study of the Relationship between the State and Theravada Buddhism in Thailand and Sri Lanka" นำเสนอโดยนิสิตชื่อ Ven.Pubbiliye Maitree Moorthree ชาวศรีลังกา  ที่ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ  โดยพระเดชพระคุณพระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมวิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ คือ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ หน.ภาคปรัชญาศาสนา บัณฑิตวิทยาลัยสาขาปรัชญา ม.อัสสัมชัญ และ Mr.Stephen Evans ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา พิธีกรผู้ดำเนินรายการคือ น.ส.อรทัย มีแสง นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังด้วย ประมาณ ๕๐ รูป/คน 
   การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เป็นข้อกำหนดหนึ่งในหลักสูตรที่นิสิตต้องปฏิบัติก่อนเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสอบอนุมัติครั้งสุดท้ายต่อไป


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕